Blog

Ysgogi Trafodaeth

Annwyl Syr/Madam Ysgrifennaf atoch i holi tybed fyddai gan eich ysgol ddiddordeb mewn gwasanaeth y mae fy nghwmni i, sef AR Y GAIR yn ei gynnig. Asiantaeth ysgrifennu yw AR Y GAIR, gyda swyddfa yng Nghaernarfon, yn darparu ystod o wasanaethau ysgrifennedig yn Gymraeg a Saesneg i wahanol gleientiaid. Un…

DYDD OWAIN GLYNDWR

HEDDIW, (Medi 16eg),rydan ni’n dathlu dydd Owain Glyndwr, sef y Tywysog Cymreig olaf. Traddodiad reit ddiweddar ydi dathlu’r diwrnod hwn yng Nghymru, ond mae’r arfer wedi tyfu mewn poblogrwydd dros y blynyddoedd diwethaf. PAM Y DIWRNOD HWN FELLY? Dyma’r diwrnod y casglodd Owain Glyndwr, Arglwydd Glyn Dyfrdwy, ger Corwen ei…
engin-akyurt-Ct1qRMGfXj4-unsplash

Ai dofi a’n ffrwyno oedd y nod?

Oes rhywbeth llawer tywyllach ar waith na’r hyn sydd ar yr wyneb? DDOE, fe gyhoeddwyd bod y marwolaethau ychwanegol, “excess deaths” ym Mhrydain hyd yma eleni yn is na’r cyfanswm cyfartalog dros y 5 mlynedd olaf. Mae ffigyrau’r ONS yn cofnodi’r cyfnod rhwng Rhagfyr 20, 2019 a Mehefin 26, 2020,…
danny-lau-6I86_AXIM5I-unsplash

Diflaniad iaith ar yr Ynysoedd

Ynys Skye ble mae’r Gaeleg yn prysur ddiflannu fel iaith fyw MAE adroddiad brawychus ar gyflwr Gaeleg yn ei chadarnleoedd olaf yn Yr Alban yn rybudd taer i ninnau yma yng Nghymru. Yn ol adroddiad yr Athro Conchur O’Giollagain o’r Iwerddon, bydd Gaeleg yn debyg o ddiflannu fel iaith gymunedol…
IMG_20200521_105759

Greddf sy’n rhaid ei dilyn

Yn y swyddfa yn barod am yr her MAE’R cyfnod diweddar hwn wedi bod yn un hunllefus i bawb ohonom. Eithriadol o anodd i’r rhai hynny sydd wedi colli anwyliaid gyda’r haint wrth gwrs, ac anodd i bawb arall sydd wedi ein cloi yn ein cartrefi am wythnosau bwygilydd. A…
IMG_20200604_090402

Gafael y rhuo rhinweddol

UN elfen sydd wedi cynyddu’n enbyd yn ein cymdeithas gyfoes yn ddiweddar yw ffenomena rhuo rhinweddol, neu ‘virtue signalling’ yn y Saesneg. Hanfod rhuo rhinweddol yw caniatau i bobl heddiw ddangos i eraill pa mor rinweddol a moesol ydyn nhw trwy ddatgan gwahanol bethau neu bledio achos neu’i gilydd mewn…

Yr Artaith yn yr Ardd

CAFWYD enghraifft pellach o natur llwythol ac emosiynol gwleidyddiaeth gyfoes dros y diwrnodau diwethaf. A hynny yn saga Dominic Cummings, prif gynghorydd Boris Johnson, Prif Weinidog Prydain, a holl hanes ei ‘daith i Durham. ‘ Ar y naill ochor, roedd y chwith yn udo’n groch am ei waed ac am…
penmon

Artaith Feddyliol y Cloi

Mae’n eironig iawn ar un wedd ein bod yn nodi wythnos ymwybyddiaeth iechyd meddwl eleni yr wythnos hon a ninnau wedi ein cloi yn ein cartrefi ers wythnosau lawer Holl bwrpas arferol yr wythnos yw codi ymwybyddiaeth am iechyd meddwl. Er y gwaith da a wneir, wythnos sy’n cael ei…